محل تبلیغات شما
مواردی که خانواده ها در خصوص نوجوانانشان باید رعایت کنند مجتبی دشتی آسیب شناس اجتماعی در خصوص مواردی که خانواده باید در خصوص نوجوانان باید بدانند به موارد ذیل اشاره و رعایت آن را ضروری دانستند 1-معیار خوب بودن و بد بودن را به فرزندتان یاد دهید 2-به نوجوانتان بیاموزید در برابر اجرای مقررات و قوانین حاکم بر خانه مدرسه و اجتماع مسئول و هوشیار باشد 3-سعی کنید الگوی رفتار خوبی برای فرزند خود باشید 4-ارتباط موثر و صمیمانه ای با نوجوانتان برقرار کنید 5-واقعیت های

مجتبی دشتی ماده مخدر سورچه

به باور رسیدن/ علی صادقی

غزاله سادات حسینی

خصوص ,خانواده ,مواردی ,نوجوانتان ,مجتبی ,دشتی ,در خصوص ,مواردی که ,که خانواده ,مجتبی دشتی ,خانواده ها

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها