محل تبلیغات شما
نویسندگی رسانه و ابزاری از ارتباطات انسانی است که نمایانگر زبان و عواطف از طریق نوشتن یا ثبت علائم و نشانه‌ها است. در بیشتر زبان‌ها، نویسندگی مکمل تکلم یا زبان گفتاری است. نویسندگی خود یک زبان نیست بلکه شکلی از فناوری است که به عنوان ابزار به همراه جامعه انسانی توسعه داده شده است. نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.» نویسنده کسی است که از لغات نوشتاری به سبک‌ها و تکنیک‌های مختلف استفاده می‌کند تا اندیشه‌های خود را منتقل کند.

مجتبی دشتی ماده مخدر سورچه

به باور رسیدن/ علی صادقی

غزاله سادات حسینی

نویسندگی ,زبان ,انسانی ,نویسنده ,کسی ,لغات ,است که ,مهندسان روح ,نویسندگان، مهندسان ,است نویسندگان، ,روح بشریت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

پرسش مهر20 NEWS.......NEWS